Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2013

andrewmyles
21:58
9164 bebd
Reposted fromerendis erendis viasiriusminerva siriusminerva
andrewmyles
21:57
5580 caa3 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viasiriusminerva siriusminerva
andrewmyles
21:56
Reposted fromSpecies5618 Species5618
andrewmyles
21:55
andrewmyles
21:46
Reposted fromdenian denian viaschlachtoros schlachtoros
andrewmyles
20:19
3743 198b
Reposted fromOhSnap OhSnap vialefu lefu
andrewmyles
19:43
1571 16a7
Reposted fromsaku saku via8agienny 8agienny
andrewmyles
19:43
1571 16a7
Reposted fromsaku saku via8agienny 8agienny

May 30 2013

andrewmyles
21:22
andrewmyles
21:20
1307 7187
 
Reposted fromzenibyja zenibyja viasiriusminerva siriusminerva
andrewmyles
21:20
0217 86ed
Reposted fromNeutrum Neutrum viaSpecies5618 Species5618
andrewmyles
21:11
1626 0fa6 500
Reposted fromczinok czinok viackisback ckisback

May 29 2013

andrewmyles
23:13
andrewmyles
22:57

List otwarty

Drogi Panie Pośle.

Ostatnio słyszałem w którymś z Pana licznych wywiadów, że dla
Pana, praktykującego katolika, homoseksualizm jest odrazą, tak jak jest to
napisane w 3 Ks. Mojżeszowej 18:22 i nie można tego ominąć. Dziękuję za
wszystko, co Pan robi, by edukować ludzi w zakresie Prawa Boskiego. Dużo się
dowiedziałem, słuchając Pana wypowiedzi, i staram się podzielić tą wiedzą z
jak największą liczbą ludzi. Gdy ktoś usiłuje bronić homoseksualistów na
przykład, przypominam mu po prostu, że 3 Ks. Moj. 18:22 mówi jasno, że jest
to obrzydliwość.

Koniec rozmowy.

Mimo tego potrzebuję Pana pomocy odnośnie kilku specyficznych
praw, by móc je wdrażać w czyn:

1. Gdy spalam byka na ołtarzu ofiarnym, wiem, że to powoduje woń, która
jest Bogu przyjemna (3 Ks. Moj. 19). Problem jest z moimi sąsiadami. Mówią,
że dla nich zapach ten nie jest przyjemny. Czy mam ich ignorować?

2. Chciałbym sprzedać swoją córkę jako niewolnicę, za karę, jak to
opisuje 2 Ks.Moj. 21:7. W tych czasach, jaka byłaby, według Pana, najlepsza
cena?

3. Wiem, że nie powinienem mieć kontaktu z kobietą podczas jej
nieczystości miesięcznej (3 Ks. Moj. 15:19-24). Problem jest, jak się tego
dowiedzieć? Usiłowałem zapytać, ale one często były obrażone moim pytaniem.

4. Moja żona po wielu latach straciła upodobanie w moich oczach.
Znienawidziłem ją, gdyż odkryłem w niej odrażającą cechę, gadulstwo.
Wypisałem jej list rozwodowy (5 Ks. Moj. 24) i chcę ją odprawić, tylko nie
wiem, jak go jej wręczyć. Osobiście, czy przez policję?

5. Mam jednego sąsiada, który uparcie chce pracować w dzień szabatu. W
2 Ks.Moj. 35:2 jest jasno powiedziane, że ma być skazany na śmierć. Czy
moralnie jestem zobowiązany, by go zabić sam?

6. Jeden z moich przyjaciół twierdzi, że nawet jeżeli jedzenie owoców
morza jest obrzydliwością (3 Ks. Moj. 11:10), to mimo wszystko jest mniej
gorsze od homoseksualizmu. Nie zgadzam się. Czy może Pan osądzić?

7. W 3 Ks. Moj. 21:20 jest powiedziane, że nie mogę się zbliżać do
ołtarza Boga, jeżeli mam problem ze wzrokiem. Muszę zdradzić, że noszę
okulary do czytania. Czy muszę mieć wzrok 20/20 lub czy można negocjować?

8. Większość moich przyjaciół obcina sobie włosy, również w tzw. kołka,
mimo że jest to jasno zabronione 3 Ks. Moj. 19:27. Jak oni maja umrzeć?

9. Wiem, że wg 3 Ks. Moj. 11:6-8, jeżeli dotknę skóry martwego wieprza,
staję się nieczysty. Ale czy mogę nadal grać w piłkę nożna, jeżeli będę
nosił rękawice?

10. Mój wujek nie respektuje 3 Ks. Moj. 19:19, ponieważ sieje dwie różne
rośliny na tym samym polu. Jego żona zresztą również, ponieważ nosi ubrania
z dwóch różnych materiałów (mieszaninę bawełny i poliestru). Ma również
zwyczaj przeklinania. Czy naprawdę muszę zebrać całe miasto, by ich
kamienować (3 Ks. Moj. 24:10-16). Czy nie moglibyśmy ich po prostu spalić
żywcem podczas prywatnego zebrania rodzinnego, jak to zrobiliśmy dla tych,
którzy sypiają z ich rodziną? (3 Ks.Moj. 20:14).

Wiem, że wnikliwie Pan przestudiował te tematy, i jestem pewien, że mi Pan
pomoże. Dziękuję Panu jeszcze raz, za przypominanie nam, że słowa Boże są
wieczne niezmienne.
Reposted fromsiwa siwa viaTheYaiba TheYaiba
andrewmyles
22:47
22:23
0736 bf6c 500
Reposted fromiPodChick iPodChick vialefu lefu
andrewmyles
22:18
6854 05f5 500
Reposted fromrobaczek robaczek vialefu lefu
andrewmyles
22:18
3278 8cea
Reposted fromdzony dzony viaSpecies5618 Species5618
andrewmyles
17:29

 
Tags: MLP GIF
Reposted bybroniespulegonSarielarisokorra919Zombiebridemadmalikspieluhrenherzkuroi-ameblackcaeserfancy-clapscrystalpeaKoopaqueenscorpixantonimkucykowa
andrewmyles
01:30
9732 a6b5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...