Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

andrewmyles
17:36
Reposted fromillidan illidan viaPinkCoffee PinkCoffee
17:36
4033 6098 500
Reposted fromgilalyallen gilalyallen vianiggertits niggertits
andrewmyles
17:36
Reposted frompueckler pueckler viancms ncms
andrewmyles
17:35
1890 fb6c 500
Radzimir!
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viakjuik kjuik
andrewmyles
14:39
1917 10c5
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadanonisko danonisko
andrewmyles
14:38
14:37
3662 3c4b 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viakucyk kucyk
andrewmyles
14:37
andrewmyles
14:37
Reposted fromblindtext blindtext viakucyk kucyk
andrewmyles
14:36
2637 dd13
Reposted fromillidan illidan viackisback ckisback
andrewmyles
14:35
2257 e2a5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback
andrewmyles
14:35
4038 3afc
Reposted fromillidan illidan viakucyk kucyk
andrewmyles
14:34
5404 7379
Reposted fromrenirene renirene viaDTDSR DTDSR
andrewmyles
14:34
9028 1834
Reposted fromVegelus Vegelus viackisback ckisback
andrewmyles
14:34
master of disguise 
Reposted fromanabee anabee viackisback ckisback
andrewmyles
14:33
Jesteś policjantem, zdecydowałeś się bronić kraju przed wszelkimi chujowymi elementami, dostałeś przydział na stadion, używasz underpowered, znerfionej broni z chujową amunicją, strzelasz losowo w tłum, okazało się, że seba wyjebał wszystkie punkty odporności w broń ciętą, 1 pkt obrażeń z gumowej kuli go zabija. Tracisz pracę przez sebę co nie umie zrobić zbalansowanej postaci pod pvp.

Comments:
>No i tak kończy team, który składa się z samych tanków, dpsów i nie zatroszczył się o żadnego healera. Nooby powinny mieć zakazy stadionowe. Albo niech grają na PvE.

>Skoro był taki skłiszi asasinem to czemu grał jak tank? Jego wina, że ma problem z pozycjonowaniem

>Dostań z broni zaprojektowanej żeby nie zabijała
Bądź takim zjebem, że sam bóg chce żebyś zdechł

>Seba pomylił instancje. Easyfrag.
Reposted fromrrandom rrandom viaPaniMinister PaniMinister
andrewmyles
14:32
Reposted fromvideogames videogames viaPaniMinister PaniMinister
14:32
6649 c155
Reposted fromfuckblack fuckblack viajethra jethra
14:31
0783 80af 500

skeptic-toaster:

“I wanna pose with it like a guitar player”
“Sir this is a professional ad are you sure you-“
“Trust me”

Reposted fromtentacledotexe tentacledotexe viakucyk kucyk
andrewmyles
14:30
7643 0d21 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl