Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2012

andrewmyles
12:22
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux viagket gket
andrewmyles
12:22
5946 be1d 500
Reposted fromgket gket
andrewmyles
12:17
7458 fe8c

"Harvey Dent. Can we trust him?"

Reposted fromMoRo MoRo viagket gket
andrewmyles
12:15
7991 a94e 500
Reposted fromgket gket
andrewmyles
11:25
7770 d95d 500
Lux Mundi
Tags: PL
Reposted byRapPldedektywrutkoski
andrewmyles
11:08
3874 a24b
Reposted fromillidan illidan
10:57
6346 e49d 500
Reposted fromfezziwig fezziwig viab4rt b4rt
andrewmyles
10:54
4141 8635
Reposted fromdoublegj doublegj
andrewmyles
10:26
Tags: MLP GIF
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux viafretka fretka
andrewmyles
10:18
7132 3f0c
How to troll Apple with Steven Wilson.
Reposted fromblackberr blackberr viacoffeebitch coffeebitch
andrewmyles
10:17
Olimpijskie reminiscencje:


Jeszcze trzy ruchy i Otylia będzie szczęśliwa.

Ciągnij Olu, ciągnij Oleńko....

Gruchala jest taka, że cieszy się z każdego pchnięcia.

Rosjanki osiągnęły szczyt w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie i właściwie zupełnie niepotrzebnie.

W tej chwili, że się tak wyrażę, zaliczonych mamy 17 zawodniczek.

Filimonow jest cudownie miękki, wspaniale pracuje udami.

No...motywację ręczną zastosował przez klepanie.

Nie ma już ręki, nie ma już nogi, został mu brzuch.

Takie ma wciągnięcie, jakby go jakaś wciągarka na te płotki wciągała.

Świderski nawet gdyby się rozmnożył to nic nie pomoże, gdy go koledzy nie pokryją.

Ruch dwudziestu chłopa na rowerach powoduje ożywczy ruch powietrza.

Wiatr wieje im w plecy tzn. wieje im w twarz, bo przecież płyną tyłem do przodu.

A teraz wychodzi Bułgar z Bułgarii.

A teraz wychodzi rosyjski Gruzin polskiego pochodzenia.

Duńczycy doganiają Rosjan, którzy ścigają Duńczyków.

Przepraszam, że państwa zanudzam, ale to będzie ciekawe.
andrewmyles
10:11
0647 c83f
Tags: NSFW
Reposted fromb4rt b4rt viafapfapfap fapfapfap
andrewmyles
10:03
1089 3257 500
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety
andrewmyles
10:02
Reposted fromiminlove iminlove viasowaaa sowaaa
andrewmyles
09:47
8552 36ba
Reposted frommeem meem viamazok mazok
andrewmyles
09:47
Tags: MLP GIF
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux viaChesterek Chesterek
andrewmyles
09:46
0944 6625
Tags: MLP GIF
Reposted fromgket gket viaChesterek Chesterek
andrewmyles
09:44
8700 92e5 500
Reposted fromrandomposition randomposition viaeglerion eglerion
09:41
8735 d8b2

ikawaiiaishiteru:

im-12-and-what-is-this:

BUT THE GLOVES

DON’T QUESTION IT

Tags: GIF
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viadecarabia decarabia
andrewmyles
02:04
Play fullscreen
I want this because of so many reasons I cannot even comprehend.

Tags: os
Reposted byhogwartssiriusminervakayurafiikatastrofocoffeebitchChestereksashthesplashcocciuellamonimichMollydobbyCzakaLakaAkaithenatussmissmadeleinebonejanglessieschlachtorosAnarchaponyriotsquadlaudiQudacifretkaburakotkaLaFoitentegoSaper300yenna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl