Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2018

andrewmyles
14:34
Miałem zapytać ludzi, czy coś się zmieniło na zupie jak mnie nie było.
I wtedy dostałem error 503.

Wszystko po staremu.
Reposted byfancy-clapsoutofmyhead

April 26 2014

andrewmyles
14:39

January 31 2014

andrewmyles
15:12
3815 8bc1
Tags: GIF i don believe you
Reposted bymichalinaxarcenkryczkareactionKurkaWyluzujpesymistaimpostergrubyczinokrzeszowfrkslovaOhSnap

September 25 2013

andrewmyles
10:50

September 21 2013

andrewmyles
20:07

September 16 2013

andrewmyles
13:55

May 16 2013

andrewmyles
17:50
http://www.reddit.com/r/askscience/comments/wv3mp/how_credible_are_these_studies_in_showing_that/

Cannabis cure cancer.

Actually, just lung cancer.

Actually, it just might prevent the cells from growing.

And so far  they got positive results on mice.

But, you know, "Cannabis cure cancer" is shorter.

May 05 2013

andrewmyles
21:08

April 01 2013

andrewmyles
09:48
Tags: NSFW I think
Reposted fromknwk knwk

July 21 2012

andrewmyles
22:41
5149 5064
A to jamnik Pabla-Pieprzonego-Picassa. Nawet oczu nie narysował.  O, o, o, i nogi nie dokończył. A to beztalencie. Całe dnie przed telewizorem siedzo i rysować nie potrafio.

Innymi słowy: zanim napiszesz coś, co "wygląda" mądrze, bądź pewien, że nie próbujesz wyciągnąć fałszywych wniosków.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl