Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2013

andrewmyles
18:21

July 21 2012

andrewmyles
22:41
5149 5064
A to jamnik Pabla-Pieprzonego-Picassa. Nawet oczu nie narysował.  O, o, o, i nogi nie dokończył. A to beztalencie. Całe dnie przed telewizorem siedzo i rysować nie potrafio.

Innymi słowy: zanim napiszesz coś, co "wygląda" mądrze, bądź pewien, że nie próbujesz wyciągnąć fałszywych wniosków.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...